Layoff

  • Published on
    ChatGPT hiện đang vô cùng phổ biến và trở thành ứng dụng đạt 10 triệu người dùng nhanh nhất trong lịch sử. Cùng thời điểm này, làn sóng layoff cũng đang diễn ra ở nhiều công ty khác nhau trên toàn cầu, từ những gã khổng lồ công nghệ như Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Apple, đến các công ty khởi nghiệp như Robinhood, DoorDash, Instacart, Airbnb hay những công ty trong nước như Momo, Vinfast... Vậy có sự liên hệ nào giữa ChatGPT và làn sóng layoff này không? Phải chăng làn song layoff hiện nay là "do" ChatGPT như mọi người vẫn nghĩ?