Speed up your work with Ezidev

Where developers can easily learn and build their projects

or

 • Our blog

  Gain New Knowledge with our Posts

  High Availability & Scalability trên AWS

  High Availability & Scalability trên AWS - Bài viết này là bài đầu tiên trong chuỗi các bài viết nói về High Availability & Scalability trên AWS. Bài viết này sẽ cung cấp các khái niệm cơ bản về khả năng tự động mở rộng cũng như tính sẵn sàng cao của các hệ thống được xây dựng và triển khai trên AWS, từ đó đem lại cái nhìn tổng quan nhất về những lợi ích mà AWS mang lại.
 • Our Tools

  100% free conversion tools

  Hash Generator

  Input:
  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
  MD5 Hash String: 5ee6bdc971cfa5ebe1cf8ef6ca7c408c
 • Roadmap

  Find your learning path from several roadmap

  Boilerplate

  Start your project with professional template