Visa

  • Published on
    Điều gì sẽ xảy ra khi bạn sử dụng thẻ VISA của mình để thanh toán cho một giao dịch? VISA làm thế nào để xác minh giao dịch của bạn? Hãy cùng tìm hiểu về cách thẻ VISA hoạt động như thế nào.